Bezpieczne stanowisko pracy podczas spawania

Zorganizowanie bezpiecznego i odpowiadającego standardom miejsca pracy dla każdego pracownika jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, kiedy mówimy o osobach, które muszą pracować bardzo często w różnych miejscach i w rozmaitych, nieraz bardzo trudnych warunkach. Do takich pracowników można z pewnością zaliczyć spawaczy, których praca jest bardzo odpowiedzialna, wymaga dużej wiedzy i zachowania ostrożności w wielu kwestiach.

Konieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej

Każdy spawacz podczas wykonywania swoich obowiązków powinien być wyposażony w odzież ochronną oraz niezbędne akcesoria, które mają zapewnić:

  • Ochronę oczu i twarzy. Okulary, gogle lub przyłbica osłaniająca całą twarz. Może to być również tarcza spawalnicza, lecz jest ona nieporęczna w pewnych warunkach
  • Ochronę całego ciała (niepalna odzież)
  • Ochronę dłoni – rękawice spawalnicze (najlepiej typ A/B) zgodne z normą PN-EN 12477:2005/A1:2007
  • Ochronę stóp. Obuwie odporne na odpryski i iskry, z podeszwami wykazującymi cechy antypoślizgowe, olejoodporne i antystatyczne
  • Ochronę układu oddechowego. Półmaski lub maski z wymiennymi filtrami, wychwytującymi cząstki stałe

Zachowanie środków ostrożności w miejscu wykonywanej pracy

Dla bezpieczeństwa, w miejscu wykonywanej pracy powinny być zabezpieczone wszystkie materiały łatwopalne, a w pobliżu winien się znajdować sprzęt gaśniczy. Jeśli spawanie będzie się odbywać w pomieszczeniu, to należy wziąć pod uwagę prace, jakie były w nim wcześniej wykonywane. W tym celu należy zmierzyć zawartość łatwopalnych substancji w powietrzu, która nie może przekraczać 10% ich dolnej granicy wybuchowości. Sam sprzęt spawalniczy użyty do zadania musi być w pełni sprawny technicznie.

Zlecenie usług profesjonalnej firmie

Mając na uwadze wykonanie usług spawalniczych, warto jest zgłosić się do firmy, która wykonuje tego typu usługi. HMMsteel daje nie tylko gwarancję na wysoką jakość wykonanego zadania, ale również zachowanie wszelkich środków ostrożności i maksymalnego bezpieczeństwa w miejscu wykonywanej pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.