Obróbka plastyczna metali

Na czym polega obróbka plastyczna?

Obróbka plastyczna ma na celu trwałe odkształcenie metali oraz ich stopów poprzez przekraczanie granicy plastyczności. W wyniku procesu elementy osiągają pożądany kształt, ale jednocześnie nie zmieniają się ich właściwości fizyczne, np. grubość, wymiary poprzeczne. Obróbka materiałów odbywa się metodą na zimno, na gorąco oraz na półgorąco. Dobór odpowiedniej techniki powinien być uzależniony przede wszystkim od temperatury rekrystalizacji. Opracowywanie surowców należy także dostosować do założonych efektów oraz rodzaju i grubości blach.

Obróbka plastyczna metalu na zimno

Obróbka plastyczna metalu na zimno zwiększa wytrzymałość materiału. Proces odbywa się w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji. W trakcie prac nie dochodzi do podgrzania fabrykatów. Pod wpływem wysokiego ciśnienia surowce zmieniają swój kształt. Zwiększa się też gęstość dyslokacji oraz stężenie defektów punktowych, co pozytywnie wpływa na twardość materiałów. Obróbka na zimno pozwala na uzyskanie półproduktów, z których następnie tworzy się inne elementy, np. wiertła i druty.

Obróbka plastyczna na gorąco i półgorąco

Do popularnych metod odkształcania zalicza się obróbka plastyczna metali na gorąco lub półgorąco. W tym celu nagrzewa się, a następnie powoli studzi określony obszar. W metodzie na gorąco materiał opracowuje się w temperaturze przekraczającej granicę jego rekrystalizacji. W wyniku procesu dochodzi do trwałej zmiany kształtu produktów bez naruszania ich właściwości strukturalnych, fizycznych czy mechanicznych.

Obróbka plastyczna – rodzaje

W zależności od potrzeb wyróżnia się następujące rodzaje obróbki plastycznej metali:

  • Walcowanie – ten proces obróbki plastycznej polega na kształtowaniu elementów przy użyciu walcarek lub giętarek. Walcowanie dzieli się na poprzeczne, wzdłużne, skośne i poprzeczno-klinowe.
  • Tłoczenie – w tej metodzie wykorzystuje się prasy lub tłoczniki. Obróbka plastyczna stali oraz innych metali pozwala na rozdzielanie lub łączenie elementów.
  • Ciągnienie – materiał, który poddajemy obróbce plastycznej, kształtuje się, przeciągając go przez oczka ciągadła. W ten sposób formuje się druty oraz pręty.
  • Kucie – w tym wypadku do zmiany kształtu używa się młota, kowarki, prasy i kuźniarki. Plastyczne obróbka metalu następuje poprzez przebijanie, wgłębianie, a także spęczanie.
  • Gięcie – do opracowywania elementów służą prasy krawędziowe. Obróbka umożliwia zmianę krzywizny materiałów.

Zalety obróbki plastycznej metali

Obróbka plastyczna metali wiąże się z wieloma zaletami. Do najważniejszych zaliczają się:

  • Dokładność i możliwość produkcji wielkoseryjnych – proces jest kontrolowany przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Wszystkie parametry są na bieżąco aktualizowane. W każdej chwili można wznowić produkcję.
  • Oszczędne użycie materiału – linie produkcyjne optymizuje się w celu zmniejszenia ilości odpadów poprzemysłowych.
  • Niskie koszty produkcji – urządzenia do obróbki plastycznej wyróżniają się wysoką wydajnością.
  • Możliwość nadania skomplikowanych kształtów – parametry konfiguruje się za pomocą programu komputerowego. To pozwala na produkcję powtarzalnych elementów o złożonej strukturze.

Obróbka plastyczna metali w HMM Steel

HMM Steel zapewnia wysoką jakość usług. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z przedstawicielami różnych branż. Do naszych zalet należy rozbudowany park maszynowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać nawet skomplikowane zlecenia. Dużą uwagę przywiązujemy też do kontroli wyrobów na każdym etapie produkcji. Klienci doceniają nas ponadto za terminowość i pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań.