Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej, jest: Honorata Mazur HMM 32-442 Krzywaczka 487.
  2. Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej www.hmmsteel.pl są wykorzystywane w niezbędnym zakresie wyłącznie do technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia, administracji użytkownika oraz do marketingu i wysyłki zamówionych towarów i newsletterów.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania oferty handlowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy kontakt ze strony firmy Honorata Mazur HMM.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.