Jak i czym spawać stal nierdzewną?

Stal nierdzewna jest materiałem charakteryzującym się wysoką odpornością na korozję. Powstała na powierzchni warstwa tlenków skutecznie chroni przed powstawaniem reakcji utleniania wskutek kontaktu z otoczeniem. Nieodpowiednie spawanie elementów mogłoby jednak przyczynić się do naruszenia tej struktury. Czym spawać stal nierdzewną, aby zachować jej antykorozyjne właściwości?

czym spawać stal nierdzewną

Co to jest stal nierdzewna?

Stal nierdzewna to stop żelaza zawierający ≥10,5% Cr i ≤1,2% C. Stale nierdzewne należą do stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Charakteryzują się m.in.:

  • wysoką odpornością na korozję
  • żaroodpornością
  • żarowytrzymałością.

Materiały te można również podzielić ze względu na zawartość niklu na stale zawierające <2,5% Ni oraz zawierające ≥2,5% Ni. Zawartość pierwiastków stopowych w postaci chromu oraz niklu przyczynia się do powstawania na powierzchni warstwy pasywnej eliminującej ryzyko powstawania reakcji utleniania.

Jak spawać stal nierdzewną?

Ze stali nierdzewnej wykonuje się liczne elementy stosowane między innymi w przemyśle czy branży budowlanej. Wiele z nich wymaga wcześniejszej obróbki oraz łączenia. Jak spawać stal nierdzewną? Czy wybór metody naprawdę ma duże znaczenie? Okazuje się, że owszem. Omawiany gatunek stali ma na swojej powierzchni warstwę tlenkową zapobiegającą powstawaniu korozji. Przerwanie tej warstwy lub jej zanieczyszczenie mogłoby naruszyć strukturę powierzchniową materiału, wpływając tym samym na obniżenie własności antykorozyjnych. Znajomość rodzaju stopu pozwala dobrać narzędzia umożliwiające bezpieczne łączenie elementów. Czym spawać nierdzewkę? Oto popularne techniki!

Spawanie stali nierdzewnej metodą MIG

Spawanie nierdzewki MIG odbywa się przy użyciu topliwej elektrody w osłonie gazu obojętnego. Podczas spawania pomiędzy drutem a materiałem tworzy się łuk o dużej gęstości prądu. Łuk stapia spawany materiał oraz drut, co skutkuje powstaniem spoiny. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że materiał został dokładnie oczyszczony w celu wyeliminowania ewentualnych wad mających wpływ na jakość spawu. O czym jeszcze należy pamiętać, spawając stal nierdzewną tą metodą?

Przy spawaniu stali nierdzewnej metodą MIG wykorzystuje się prąd stały. Istotną rolę odgrywają także m.in.:

  • napięcie łuku
  • rodzaj i natężenie gazu osłonowego
  • prędkość spawania
  • średnica elektrody
  • jakość drutu spawalniczego.

Spawanie stali nierdzewnej metodą MIG charakteryzuje się dużą wydajnością procesu, wysoką trwałością łączeń oraz możliwością obróbki we wszystkich pozycjach.

Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG

Spawanie stali nierdzewnej TIGiem odbywa się przy użyciu elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. W porównaniu do metody MIG, spawanie metodą MAG wymaga większej precyzji i jest bardziej skomplikowane. Jak spawać stal nierdzewną TIGiem? Przede wszystkim należy upewnić się, że przed rozpoczęciem prac powierzchnia materiału została dokładnie oczyszczona i osuszona – pozwoli to uniknąć ryzyka wadliwych spoin, które mogłyby osłabić jakość i wytrzymałość połączeń oraz wpłynąć negatywnie na estetykę wykonania. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie elektrody wolframowej oraz zachowanie właściwego odstępu czasowego ze względu na szybkie nagrzewanie się stali nierdzewnej. Podobnie jak w przypadku pierwszej metody, tutaj również należy wziąć pod uwagę rodzaj i natężenie prądu, rodzaj zastosowanego gazu osłonowego, średnicę elektrody czy prędkość spawania.

Spawanie metodą TIG wykorzystuje się przede wszystkim do opracowywania stali niskostopowych oraz wysokostopowych. Powstała w ten sposób spoina charakteryzuje się dużą wytrzymałością i trwałością oraz estetyką wykonania.

jak spawać stal nierdzewną

Czym spawać stal nierdzewną?

Dobór konkretnych urządzeń i narzędzi jest uwarunkowany indywidualnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju zastosowanych materiałów oraz oczekiwanego efektu. Zawsze najpierw należy ustalić, jakie są rodzaje stali wymagające obróbki – dopiero na tej postawie można dobrać najlepsze rozwiązanie. W wielu źródłach można spotkać opinie głoszące, że stale nierdzewne można spawać dowolną metodą, jednak mając na uwadze oczekiwaną wysoką trwałość, wytrzymałość i jakość gotowego połączenia, warto zdecydować się na omówione wyżej metody MIG lub TIG.

Główne narzędzia do spawania stali nierdzewnej

Do spawania zarówno metodą MIG, jak i TIG niezbędny jest profesjonalny sprzęt w postaci spawarki oraz materiałów spawalniczych takich jak elektrody czy druty. Zaawansowane urządzenia skutecznie wspierają w precyzyjnym spawaniu elementów oraz uzyskaniu możliwie jak najlepszej jakości spawu. Nowoczesne spawarki umożliwiają dobór optymalnych parametrów i są wyposażone w funkcje pomagające zapobiec ewentualnym niedociągnięciom, na przykład w postaci powstawania odprysków.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest powierzenie spawania stali nierdzewnej specjalistom. W naszym zakładzie zajmujemy się profesjonalną obróbką metali. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!

Czy ten post był pomocny?

5 / 5. 1

Bądź pierwszym, który oceni!

Nasza oferta