Rodzaje obróbki metali i ich zastosowanie

Obróbka metali umożliwia tworzenie detali o precyzyjnie ustalonych parametrach. Przy użyciu wybranych technologii możliwe jest nadanie oczekiwanych własności fizycznych lub znormalizowanych wymiarów. Jakie znamy rodzaje obróbki metali i gdzie znajdują zastosowanie? Zapoznaj się z naszym kompleksowym poradnikiem! rodzaje obróbki metali

Jakie są rodzaje obróbki metali?

Obróbka metali obejmuje wykorzystanie różnych procesów oraz narzędzi w celu uzyskania określonych parametrów materiału. Poprzez wykorzystanie odpowiednich technologii można spowodować zmianę właściwości fizycznych i chemicznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedmiotu obrabianego, a także zmianę kształtu, wymiarów czy chropowatości powierzchni. Wyróżniamy liczne sposoby obróbki metali, w tym obróbkę: skrawaniem, cieplną, plastyczną, chemiczną i cieplno-chemiczną. Do obróbki metali wykorzystuje się specjalistyczne maszyny (tokarki, frezarki, prasy hydrauliczne, ciągarki, giętarki) i narzędzia (frezy, wiertła, noże tokarskie, matryce, stemple, walce, kowadła, ciągadła).

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem metali polega na usunięciu naddatku materiału w celu nadania detalowi pożądanego kształtu, wymiarów oraz chropowatości powierzchni. Skrawanie dzielimy na kilka procesów.

  • Toczenie – proces stosowany do obróbki detali w postaci brył obrotowych, polegający na oddzielaniu kolejnych warstw materiału z przedmiotu.
  • Frezowanie – rodzaj obróbki metali, w którym narzędzie zawsze wykonuje ruch obrotowy, a ruch posuwowy może być wykonywany również przez narzędzie lub przedmiot obrabiany.
  • Szlifowanie – proces obróbki wykończeniowej pozwalającej uzyskać określoną chropowatość powierzchni.
  • Pozostałe procesy – wytaczanie, wiercenie, rozwiercanie, dłutowanie, gładzenie, docieranie i inne.

Obróbkę skrawaniem możemy też podzielić ze względu na rodzaj uzyskiwanego odpadu na:

  • Obróbkę wiórową (odpad w postaci wiórów, procesy: frezowanie, toczenie)
  • Obróbkę ścierną (odpad w postaci bardzo drobnych wiórów i pyłu, procesy: szlifowanie).

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna metali polega na nagrzewaniu, wygrzewaniu oraz chłodzeniu detali w określonej temperaturze i czasie. Celem tego rodzaju obróbki metalu jest wywołanie zmian strukturalnych mających wpływ na nadanie lub wyeliminowanie niektórych właściwości mechanicznych i plastycznych materiału.

Obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna metali polega na wywołaniu trwałej zmiany kształtu, wymiarów oraz struktury materiału poprzez wywieranie nacisku przy pomocy odpowiednich narzędzi. Nieodwracalne zmiany następują po wywołaniu naprężeń przekraczających granicę plastyczności danego materiału. Obróbka ta może być przeprowadzana na zimno lub na gorąco. Obróbkę plastyczną dzielimy na kilka procesów.

  • Walcowanie – zmiana kształtu następuje pod wpływem obracających się walców.
  • Kucie – zmiana kształtu następuje pod wpływem uderzenia narzędzia, najczęściej w postaci młota.
  • Tłoczenie – w ten sposób zmienia się kształt blach i taśm, proces zmienia krzywiznę bez istotnej zmiany grubości detali.
  • Ciągnienie – zmiana kształtu następuje poprzez przeciąganie materiału przez ciągadło.

Obróbka chemiczna

Obróbka chemiczna metalu polega na chemicznym lub fizykochemicznym oddziaływaniu na powierzchnię detalu w celu uzyskania powłoki ochronnej o określonych właściwościach, na przykład antykorozyjnych lub zwiększających wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Obróbka cieplno-chemiczna

Obróbka cieplno-chemiczna metali polega na chemicznym i termicznym oddziaływaniu na detal w celu modyfikacji własności fizycznych i chemicznych materiału. Wśród procesów obróbki cieplno-chemicznej wyróżnia się m.in.: nawęglanie, azotowanie, chromowanie czy cyjanowanie.

Pozostałe metody obróbki metali

Metody obróbki metalu dobiera się w zależności od rodzaju materiału oraz oczekiwanego efektu. Oprócz podstawowych metod istnieją również inne liczne sposoby umożliwiające uzyskanie określonego parametrów w postaci kształtu, wymiarów czy struktury. rodzaje obróbki metali w przemyśle

Zastosowanie metod obróbki metali w przemyśle

Obróbka metali znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Produkcja zarówno niewielkich detali w postaci śrubek, jak i wielkogabarytowych elementów w postaci karoserii samochodów czy kadłubów samolotów wiąże się z koniecznością poddania metali licznym procesom zmieniającym ich właściwości. Dzięki temu gotowe produkty są wykonane zgodnie z ustalonymi normami i mogą skutecznie spełniać swoją rolę, zachowując lepszą wytrzymałość oraz dłuższą żywotność.

Czy ten post był pomocny?

5 / 5. 1

Bądź pierwszym, który oceni!

Nasza oferta