Jak wygląda kontrola jakości usług spawalniczych, cz.1

Spawanie jako proces łączenia metali, wykorzystywany jest na szeroką skalę. Począwszy od elementów wyposażenia domów i ogrodów, metalowych części meblowych, przez różnego rodzaju systemy przeznaczone do magazynowania, po linie produkcyjne. Również wszelakiego rodzaju, elementy konstrukcyjne wykorzystywane w budownictwie, mosty, balustrady, barierki czy nawet oznaczenia drogowe. W motoryzacji, transporcie, budowie maszyn spawanie również okazuje się niezastąpione. Dlaczego więc ta metoda łączenia metali zyskuje tak dużą przewagę nad pozostałymi metodami? Dlatego, że spawanie daje największą trwałość i najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania. Jednak, by tak było, połączenia spawane muszą być wykonywane z zachowaniem określonych norm i wymogów oraz spełniać określone standardy.  

Spawanie MIG-MAG

System zarządzania jakością w profesjonalnej obróbce stali

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością staje się coraz bardziej popularne wśród zakładów produkcyjnych. Stwarza to pole do doskonalenia procesów produkcyjnych. Z możliwości, jakie dają systemy zarządzania jakością przedstawionych w normach europejskich (PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 3834-4:2006) coraz chętniej i częściej korzystają firmy zajmujące się obróbką metali, w tym świadczące usługi spawalnicze. Wynika to z chęci wzbudzenia zaufania klientów i potwierdzenia standardów jakościowych procesów produkcyjnych przeprowadzanych w zakładzie. Oczywiście stosowanie tego rodzaju systemu wiąże się szeregiem zadań, jakie przedsiębiorstwa muszą wdrożyć. W dużej mierze tyczy się z ustalenia polityki jakości i celów jej dotyczących. Jej kontrola jest tutaj jednym kluczowych elementów.

Kontrola jakości prac spawalniczych 

Odpowiednia jakość wykonania złączy spawanych warunkuje trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń czy wyrobów. Dlatego też konieczne jest, aby sprawdzać ją na każdym z etapów prac spawalniczych. Aby zapewnić odpowiedni poziom spawania, kontroluje się wyroby spawalnicze pod kątem zgodności z dokumentacją technologiczną i warunkami technicznymi odbioru. Wyróżnia się następujące fazy kontroli prac spawalniczych:

  • Kontrola wstępna — podczas której sprawdza się, czy materiały podstawowe oraz pomocnicze zgodne są z dokumentacją techniczną spawania. Na tym etapie sprawdza się również czy elementy są odpowiednio przygotowane do spawania tj. czy są oczyszczone, posiadają odpowiednie wymiary, jaki jest kształt ukosowania oraz prawidłowość sczepienia elementów.
  • Kontrola podczas spawania — dotyczy między innymi zgodności parametrów spawania konstrukcji czy elementów z ich kartami technologicznymi. Obejmuje ona również przestrzegania kolejności układania spoin oraz ich czystości.
  • Końcowa kontrola prac — aby dokonać ostatecznej kontroli prac spawalniczych, należy stwierdzić zgodność wykonanych połączeń spawanych z trzema kluczowymi aspektami, jakimi są dokumentacja techniczna, stosowane podczas procesu normy, a także warunki stawiane przez odbiorcę.

Istota przeprowadzania badań spawalniczych

Źle wykonane złącza spawane mogą stanowić nie tylko zagrożenie, ale również generować wiele dodatkowych problemów. Niestety z punktu widzenia przedsiębiorcy mogą okazać się powodem do koniecznych poprawek czy dodatkowych obróbek, które pociągają za sobą nieplanowane koszty. Takie ryzyko pozwala zmniejszyć odpowiednia kontrola jakości, która pozwala na ocenę właściwości spoin. Dotyczy ona ich wielkości, wytrzymałości, a także niezgodności w obrębie złącza. Tak więc tego rodzaju weryfikacja może być wykonywana z wielu powodów. Najczęstszym z nich jest sprawdzenie, czy jakość połączeń spawanych będzie adekwatna do planowanego przeznaczenia gotowego wyrobu. W celu dokonania właściwej oceny należy znaleźć punkt odniesienia pozwalający na analizę porównawczą właściwości złączy. Kryteria określające co jest dopuszczalne, a co nie w przypadku kontroli jakości spoin określone są w kodeksach oraz normach spawalniczych. Przy czym należy pamiętać, aby wybrać normę spawalniczą, która przeznaczona jest dla określonej branży.

Czy ten post był pomocny?

4.7 / 5. 3

Bądź pierwszym, który oceni!

Nasza oferta