Jak wygląda kontrola jakości usług spawalniczych, cz.2

Na temat zachowania bezpieczeństwa w procesach spawalniczych pisaliśmy już w poprzednim artykule. Wspominaliśmy jak ważne i dlaczego jest zachowanie określonych standardów jakościowych. W jaki sposób przebiega proces kontroli jakości prac spawalniczych. Poruszyliśmy również kwestie tego, jak firmy świadczące usługi spawalnicze kontrolują jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów i jednocześnie potwierdzają swoją wiarygodność w oczach klientów poprzez stosowanie odpowiednich norm i wprowadzanie systemów zarządzania jakością. Natomiast dzisiaj więcej o nieniszczących metodach badań złączy spawalniczych. Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, ale pierwsza jego cześć gdzieś Ci umknęła, to zapoznaj się z nią koniecznie. Wpis znajdziesz na naszym blogu.

Badania spawalnicze w profesjonalnej obróbce metali

Każdy zakład świadczący usługi spawalnicze powinien, wykonywać badania jakości złączy w celu sprawdzenia, czy spełniają one wszystkie wymogi względem przeznaczenia użytkowania końcowego wyrobu. Sprawdza się również czy połączenie jest na tyle trwałe, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Tego typu firmy stosują różne metody badań spawów. Dostosowują je do potrzeb klienta, materiału badanego elementu oraz systemów zarządzania jakością i procedur określających kontrole jakości w firmie.

Metody badań połączeń spawanych

Badania te możemy podzielić na badania niszczące oraz nieniszczące. W pierwszej kolejności wykonuje się badania nieniszczące. Dopiero gdy te dadzą wynik pozytywny, wówczas przeprowadza się badania niszczące.

Badania nieniszczące obejmują:

  • Badania wizualne — polegają na przeprowadzeniu oględzin lica spoiny oraz grani, a także na dokonaniu pomiaru spoiny. Zazwyczaj przeprowadza się je gołym okiem, ale można wykorzystać również w tym celu lupę. Ocena wizualna może obejmować zarówno przygotowanie do spawania, badanie podczas procesu spawania, jak i ocenę już gotowych złączy. Przy tego rodzaju badaniu sprawdza się całą konstrukcję spawanego elementu oraz mierzy się wysokość i grubość spoiny.
  • Badanie szczelności — polega na wykrywaniu nieciągłości materiałowych w złączu spawanym. Złącze poddane badaniu wypełnia się gazem lub cieczą oraz specjalnie doprowadzonymi płynami. W zależności od obranej metody (próżniowej bądź ciśnieniowej) przeprowadza się próby, a następnie nanosi się preparaty, które uwidaczniają pęknięcia
    i szczeliny spoiny.
  • Badania magnetyczne — stosowane tylko w przypadku metali przyciągających magnes. Powierzchnię badanej spoiny pokrywa się proszkiem ferromagnetycznym bądź zawiesiną proszku w oleju i wytwarza się pole magnetyczne na badanej powierzchni spoiny — na której proszek ułoży się wzdłuż linii prostych. Jeśli spoina ma wady, to linie pola magnetycznego oraz opiłki skupią się wokół tych wad. W ten sposób zostają one uwidocznione.
  • Badania radiograficzne — przeprowadza się poprzez napromieniowanie badanej spoiny promieniami rentgena bądź też gamma. W ten sposób promienie przenikające przez złącze, naświetlają błonę fotograficzną, a jakiekolwiek wady zostają na tej błonie uwidocznione jako miejsca mniej zacienione.
  • Badania ultradźwiękowe — odbywa się przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych o dużej częstotliwości. Wprowadza się je do złącza spawanego poddanego badaniu. Jeżeli fala dźwiękowa napotka na wadę, to zostaje wytłumiona. Wówczas na ekranie lampy oscyloskopowej pojawiaj się odchylenia promieniowania. Tego rodzaju badania zresztą podobnie jak badania radiograficzne są metodami objętościowymi. Czyli pomagają wykryć wady i nieciągłości materiałowe znajdujące się wewnątrz badanego elementu. Umożliwią one również określenie rozmieszczenia wad oraz ich wielkość. Relatywnie niska cena przy szerokim spectrum zastosowań tego typu oceny jakości złączy oraz szybkość i duża skuteczność badania, czyni tę metodę jedną z najbardziej popularnych.

Czy ten post był pomocny?

4.5 / 5. 2

Bądź pierwszym, który oceni!

Nasza oferta