Czym zabezpieczyć blachę przed korozją? Poznaj sprawdzone sposoby

Korozja blach jest powszechnym problemem dotykającym wiele sektorów przemysłu. Zabezpieczenie blach przed korozją stanowi kluczowy aspekt pozwalający utrzymać ich wytrzymałość, trwałość oraz bezpieczeństwo. Uszkodzenia struktury powierzchni powodują zniszczenia generujące często poważne straty ekonomiczne. W najgorszym przypadku korozja może przyczynić się do uszkodzeń konstrukcji stanowiących poważne zagrożenia. Dzięki inżynierii materiałowej znamy jednak wiele metod, które pozwalają skutecznie uniknąć takiego scenariusza. Czym zabezpieczyć blachę przed korozją? Poznaj najważniejsze sposoby ochrony metalowych detali przed rdzą!

czym zabezpieczyć blachę przed korozją

Czy można skutecznie zabezpieczyć blachę przed korozją?

Korozja (znana też jako utlenianie) jest procesem fizykochemicznym i elektrochemicznym występującym pomiędzy metalem a otaczającym go środowiskiem. Podczas kontaktu obu ośrodków występują reakcje powodujące uszkodzenie oraz postępujące niszczenie metalu.

Wyróżnia się kilka rodzajów korozji w zależności od przyczyny zapoczątkowującej ten proces. Najbardziej powszechna jest korozja elektrochemiczna zachodząca podczas kontaktu z wilgocią (w wodzie słodkiej i morskiej, w powietrzu atmosferycznym, w gruncie). Powstają wówczas ogniwa korozyjne generujące produkt procesu utleniania w postaci tlenków i wodorotlenków żelaza oraz innych metali, czyli rdzy. Pozostałe najczęściej występujące rodzaje korozji to korozja chemiczna (zachodząca w suchych gazach i bezwodnych cieczach organicznych) oraz korozja cierna (inaczej erozja, zachodząca pod wpływem tarcia).

Skutki korozji są widoczne gołym okiem i powodują znaczące obniżenie własności mechanicznych i użytkowych materiału, dlatego konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie blachy przed korozją. Nawet niewielkie początkowo uszkodzenia przekładają się na straty ekonomiczne. Postępujące niszczenie instalacji, konstrukcji i części maszyn wymaga wymiany uszkodzonych blach, co wiąże się np. z koniecznością przerwania eksploatacji urządzeń. W najgorszym przypadku skutkiem procesu utleniania jest całkowite zniszczenie korozyjne uniemożliwiające korzystanie z układu technicznego. Dlatego już na etapie produkcji obróbka blachy powinna obejmować również działania mające na celu niedopuszczenie do takiego scenariusza. Jak zabezpieczyć blachę przed korozją?

Jak zabezpieczyć blachę przed korozją? Sprawdzone sposoby

Różne rodzaje blach zabezpieczamy na wiele sposobów, a największy wpływ na dobór metody ma struktura materiału oraz charakterystyka środowiska, w jakim będą się znajdować stalowe elementy. Oto najważniejsze sposoby na zabezpieczenie blachy przed korozją.

Dobór składu chemicznego stopów

Podatność metali i stopów na korozję jest uzależniona od składu chemicznego oraz struktury fazowej materiału. Wykorzystanie odpowiednich dodatków stopowych, na przykład chromu, może przesunąć standardowy potencjał elektrodowy do takich wartości, które zapewnią wysoką ochronę przed korozją. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. podczas produkcji stali nierdzewnych, zawierających powyżej 10,5% Cr. Podczas doboru chemicznego dąży się również do utworzenia na powierzchni materiału zgorzeliny – jednofazowej struktury, która wyeliminuje możliwość powstawania mikroogniw na powierzchni między dwoma fazami. Wówczas doskonale sprawdzają się dodatki stopowe takie jak cynk, aluminium, krzem, chrom i mangan.

Środki konserwacyjne

Środki konserwacyjne w postaci olejów, smarów czy wosków, które zawierają odpowiednie dodatki organiczne, pozwalają ochronić metalowe blachy przed korozją. Dodawane substancje są adsorbowane na powierzchni blach i tworzą cienką warstwę zabezpieczającą przed utlenianiem. Metodę tę wykorzystuje się przeważnie podczas transportu i magazynowania metalowych elementów.

Powłoki i warstwy ochronne

Popularną metodą zabezpieczania blach przed korozją jest stworzenie powłok ochronnych, np. poprzez zastosowanie farb proszkowych. Warstwy ochronne chronią powierzchnię materiału przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem środków chemicznych. Powłoki ze względu na zastosowane materiały dzielimy na:

 • metalowe
  1. szlachetne (z dodatkiem niklu, srebra, miedzi, ołowiu, chromu)
  2. protektorowe (z dodatkiem cynku, kadmu, aluminium, cyny)
 • organiczne
  1. powłoki ceramiczne
  2. warstwy fosforanowe
  3. wysokotopliwe tlenki
  4. cermetale
 • nieorganiczne
  1. powłoki malarskie
  2. pokrycie warstwą gumy
  3. pokrycie warstwą tworzyw sztucznych.

jak zabezpieczyć blachę przed korozją

Zabezpieczenie blachy przed korozją – o czym warto pamiętać?

Mimo stosowania najbardziej skutecznych metod i niezawodnych środków chroniących metale przed korozją, z reguły całkowita eliminacja tego zjawiska jest niemożliwa. Regularnie dbając o stan konstrukcji oraz wykonując cykliczne przeglądy, można jednak znacznie zmniejszyć szybkość postępowania procesu i ograniczyć jego skutki. Istotną rolę w ochronie blach przed korozją odgrywają więc działania prewencyjne.

Warto także pamiętać o tym, że najlepsze zabezpieczenie blachy przed korozją gwarantuje właściwy dobór chemiczny metalu, czyli wykonanie detalu ze stopów zawierających domieszkę pierwiastków podnoszących odporność na korozję. Dlaczego? Wykorzystując do produkcji blach stale nierdzewne, stosujemy materiał charakteryzujący się taką samą odpornością na korozję w całym przekroju detalu. Użycie warstw ochronnych również jest skuteczną metodą, jednak w przypadku uszkodzenia powłoki środowisko zacznie wpływać na wnętrze struktury materiału, rozpoczynając proces korozji. Właściwa konserwacja powierzchni pozwoli utrzymać wysoką odporność na korozję, a regularne sprawdzanie stanu powłoki pozwoli możliwie szybko odnaleźć słabe punkty i dodatkowo je zabezpieczyć.

Dlaczego zabezpieczenie blachy przed korozją jest ważne?

Proces utleniania jest nieodwracalny, dlatego korozja blach często prowadzi do poważnych zniszczeń generujących straty ekonomiczne. Już sama konieczność wymiany skorodowanej blachy na nową powoduje dodatkowe koszty, jednak największy problem powstaje, gdy w wyniku obniżenia wytrzymałości materiału zagrożona staje się cała konstrukcja. Na szczęście prawidłowe zabezpieczenie blachy przed korozją oraz dbałość o odpowiednią konserwację powierzchni pozwala utrzymać blachy w dobrym stanie. Natomiast najwyższy poziom bezpieczeństwa zagwarantuje połączenie kilku metod – wybór blach o starannie dobranym składzie chemicznym w połączeniu ze środkami ochronnymi takimi jak malowanie proszkowe pozwoli przez długi czas zachować niezwykle wysoką odporność blach na korozję.

Czy ten post był pomocny?

0 / 5. 0

Bądź pierwszym, który oceni!

Nasza oferta