Rozwój plastycznej obróbki metalu

Co dowiesz się z artykułu:

Znamienną cechą XXI wieku jest ciągły rozwój. W niektórych sferach życia dostrzegamy wręcz ogromny przeskok rozwojowy. Bardzo duże zmiany nastąpiły w obszarach technologii wysokich, sieci informatycznych oraz w przemyśle. Nowe możliwości technologiczne, zaawansowane, zautomatyzowane procesy również w branży obróbki metalu stały się dziś normą. Postępy, jakie zaszły w metodach produkcji, jeśli chodzi o plastyczną obróbkę blach, są ogromne. Dzięki unowocześnieniu tychże procesów dziś możliwe jest osiągnięcie bardzo precyzyjnych parametrów czy skomplikowanych kształtów.

Czym jest obróbka plastyczna metalu?

Mówiąc najprościej, plastyczna przeróbka metalu są to procesy, za pomocą który możemy uzyskać pożądany kształt obrabianego metalu. Mają one na celu nadanie odpowiednich właściwości fizycznych oraz mechanicznych materiałom, oraz pożądany stopień gładkości.

Rodzaje obróbki plastycznej

Rozróżnia się obróbki plastyczne metali na zimno i na gorąco. Kształtowanie na zimno — odkształcenie następuje pod wpływem działania sił zewnętrznych, a sam proces odbywa się poniżej temperatury rekrystalizacji. Natomiast obróbka na gorąco odbywa się w temperaturze wyższej niż warunki rekrystalizacji metalu.

 

Podstawowymi procesami obróbki plastycznej są:

  • Kucie, tutaj kształtowanie może odbywać się na zimno, jak i na gorąco. Może być wykonywane ręczne za pomocą młotów bądź też w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu pras kuźniczych. Zmiana kształtu następuje poprzez zgniatanie danego materiału uderzeniem, bądź naciskiem. Rozróżnia się kucie swobodne (wykorzystywane w produkcji jednostkowej) oraz matrycowe (znajdujące zastosowanie przy produkcji seryjnej).
  • Tłoczenie, podobnie jak w przypadku kucia może odbywać się na zimno oraz na gorąco. Jednak tutaj proces kształtowania następuje poprzez procesy cięcia (takie jak: rozcinanie, odcinanie, dziurkowanie, nacinanie, okrawanie, wycinanie) lub procesy plastycznej obróbki (takiej jak: wyginanie, zaginanie, skręcanie, zawijanie, wygniatanie, przetłaczanie, obciskanie). Ten rodzaj obróbki przeprowadza się najczęściej na prasach oraz na cienkich materiałach takich jak blachy o małej grubości, taśmy metalowe. W tej metodzie bardzo istotna jest wiedza i doświadczenie z zakresu fizycznych właściwości metalu poddawanego tłoczeniu.
  • Gięcie to proces kształtowania polegający na uzyskaniu trwałej zmiany krzywizny materiału przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów poprzecznych. Odbywać się on może zarówno na zimno, jak i na gorąco. Tę metodę możemy podzielić na gięcie kuźnicze i tłocznicze. W obróbce metalu bardzo często wykorzystuje się gięcie blach na prasach krawędziowych.
  • Ciągnienie, to proces, który polega na zmniejszaniu przekroju poprzecznego — materiału, który jest ciągniony i jednoczesnym jego wydłużaniu. Tego rodzaju kształtowaniu poddaje się takie elementy jak pręt, drut czy rury.

Najnowsze technologie

Najpopularniejszą metodą kształtowania jest ta z wykorzystaniem pras krawędziowych, zwłaszcza CNC, czyli sterowanych numerycznie. Seryjność produkcji, precyzja, łatwość obsługi, optymalizacja kosztów to główne ich zalety. Dają możliwość tworzenia elementów i brył o skomplikowanych kształtach, z wieloma liniami gięcia, co obecnie spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wykorzystanie pras CNC w profesjonalnej obróbce metalu spotyka się z tak dużą popularnością, gdyż wciąż wile firm nie nastawia swojej pracy na zlecenie wielkoseryjne. Takich też jest stosunkowo niewiele. Jednak najdokładniejsze i najnowocześniejsze technologie w zakresie plastycznej obróbki blach są dostępne w postaci zrobotyzowanych i zintegrowanych systemów gięcia. Wykorzystanie już dostępnych technik w połączeniu z pełną automatyzacją, cyfryzacją i systemami zarządzania w jednym dają ogromne możliwości. Pozwalają na bardzo dużą oszczędność czasu i pieniędzy oraz niezwykłą precyzję, nieosiągalną przy wykorzystaniu tradycyjnych pras. Zastosowanie tych w pełni zautomatyzowanych i zintegrowanych systemów gięcia to bardzo przyszłościowy kierunek rozwoju dla dużych firm z branży obróbki metalu, które swoją działalność opierają właśnie o zlecania wielkoseryjne z bardzo wysokimi wymogami technicznymi. 

Czy ten post był pomocny?

5 / 5. 3

Bądź pierwszym, który oceni!

Nasza oferta